SPOONRIDE´s KENNEL

           Click for Svanberga, Sverige Forecast

Rasfakta för Rottweiler

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Rottweiler räknas till de äldsta hundraserna. Dess ursprung går tillbaka till romartiden och de användes som vakt- och boskapshund. Hundarna följde de romerska legionerna över Alperna som människans beskyddare och som boskapshund.
I trakten av Rottweil sammanträffade de med inhemska hundar och en uppblandning skedde. Deras huvuduppgift blev nu att driva och vakta kreaturshjordar och som val åt sin ägare och hans egendom. De fick sitt namn "Rottweiler Metzgerhund" (Metzger = slaktare) efter den gamla tyska riksstaden Rottweil.
Slaktarna uppfödde hundarna som hobby och för bruksändamål. På detta sätt uppstod med tiden en framstående vakt- och boskapshund som också användes som draghund. När man i början av 1900-talet sökte lämpliga polishundar prövades också rottweiler. Det visade sig mycket snabbt att rottweilern var väl lämpad för polisarbete. År 1910 godkändes den officiellt som polishund.
Rottweileraveln eftersträvar en svart hund med rödbruna klart avgränsade tecken, som trots sitt kraftfulla helhetsintryck inte får sakna ädelhet. Rottweilern är lämplig som bruks- och sällskapshund.

HELHETSINTRYCK:
Rottweiler är en medelstor - stor, kraftig hund, varken klumpig eller lätt, inte högbent eller luftig. Den välproportionerliga, massiva och kraftiga kroppen skall ge intryck av stor kraft, rörlighet och uthållighet.

 

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:
Kroppslängden, mätt från bröstbenet till sittbensknölen skall högst överstiga mankhöjden med 15%.

UPPFÖRANDE OCH KARAKTÄR:

 Den är vänlig, fredlig och barnvänlig. Den är mycket tillgiven och lydig, lättdresserad och arbetsvillig. Den är tillgänglig och självständig, lugn och orädd. Den är mycket uppmärksam.

SKALLE:
Skallen skall vara medellång, bred mellan öronen med från sidan sett lagom välvd hjässa. Nackknölen skall vara väl utvecklad utan att vara starkt framträdande.

STOP:
Stopet skall vara markerat.

NOSPARTI:
Nosryggen skall vara rak, brett ansatt och måttligt avsmalnande. Nosspegeln skall vara väl utvecklad och svartpigmenterad, snarare bred än rund med förhållandevis stora näsborrar.

LÄPPAR:
Läpparna skall vara svarta, strama med slutna mungipor. Gommen skall vara så mörk som möjligt.

KÄKAR:
Käkarna skall vara kraftiga med breda över- och underkäkar.

KINDER:
Kinderna skall ha markerade okbågar.

BETT:
Saxbett. Bettet skall vara starkt och fulltaligt (42 tänder).

ÖGON:
Ögonen skall vara medelstora, mandelformade, mörkbruna, med väl åtliggande ögonlock.

ÖRON:
Öronen skall vara medelstora, hängande och trekantiga. De skall sitta brett isär och vara högt ansatta. Skallen verkar bredare genom de framåtburna, väl åtliggande öronen.

HALS:
Halsen skall vara kraftig, lagom lång, muskulös, torr utan löst halsskinn eller hakpåse. Halsen skall ha en lätt välvd nacklinje.

KROPP:

RYGG:

Ryggen skall vara plan, kraftig och stark. Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt.

KORS:
Korset skall vara brett, medellångt med lätt rundning, varken plant eller brant sluttande.

BRÖST:
Bröstkorgen skall vara rymlig, bred och djup, (ca 50% av mankhöjden) med väl utvecklat förbröst och med väl välvda revben.

BUK:
Buklinjen skall inte vara uppdragen.

SVANS:
Svansen skall vara kort kuperad med de en till två återstående svanskotorna synliga.

FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA JANUARI 1989 AR SVANSKUPERING FÖRBJUDEN I SVERIGE

EXTREMITETER:

FRAMBEN:

Frambenen skall framifrån sett vara raka och med gott mellanrum sinsemellan. Underarmen skall, sedd från sidan, vara rak. Skulderbladet skall slutta ungefär 45° mot rygglinjen.

SKULDROR:
Skulderbladet skall vara väl tillbakalagt.

ÖVERARM:
Överarmen skall sluta väl intill kroppen.

MELLANHAND:
Mellanhanden skall vara lätt fjädrande, kraftig och får inte vara stel.

TASSAR:
Tassarna skall vara runda, väl slutna, välvda med hårda trampdynor. Klorna skall vara korta, kraftiga och svarta.

BAKBEN:
Bakifrån sett skall bakbenen vara raka och brett ställda. Då hunden står naturligt, skall lårbenet bilda en trubbig vinkel till höftbenet, likaså lårbenet till underbenet och underbenet till mellanfoten.

LÅRET:
Låret skall vara lagom långt, brett och muskulöst.

UNDERBENET:
Underbenet skall vara långt, försett med kraftiga muskler och senor och skall övergå i en kraftig, välvinklad has. Det får inte vara rakt.

BAKTASSAR:
Baktassarna skall vara något längre än framtassarna, väl slutna och välvda med starka tår och utan sporrar.

RÖRELSER:
Rottweilern är en travare. Ryggen skall förbli fast och relativt orörlig. Rörelserna skall vara harmoniska, säkra, kraftfulla och fria med god steglängd.

HUD:
Huden på huvudet skall överallt vara stramt åtliggande och får vid lystring bilda lätta veck i pannan.

PÄLS:
Pälsen skall bestå av täckhår och underull. Täckhåret skall vara medellångt, grovt och tätt. Underullen får inte vara synlig genom täckhåret. På bakbenen är pälsen något längre.

FÄRG:
Färgen skall vara svart med väl avgränsade tecken av klar rödbrun färg på kinder, nos, halsens undersida, bröst och ben samt över ögonen och under anus.

STORLEK

MANKHÖJD FÖR HANHUND:

Mankhöjd 61 till 68 cm
61 till 62 cm liten
63 till 64 cm medelstor
Idealhöjd 65 till 66 cm stor
67 till 68 cm mycket stor

VIKT FOR HANHUND:
Ca 50 kg

MANKHÖJD FÖR TIK:
Mankhöjd för tik 56 till 63 cm
56 till 57 cm liten
58 till 59 cm medelstor
Idealhöjd 60 till 61 cm stor
62 till 63 cm mycket stor

VIKT FOR TIK:
Ca 42 kg

FEL:
Helhetsintryck: Lätta, luftiga och högbenta hundar, svaga muskler och klen benstomme.
Huvud: Jakthundshuvud, smalt, lätt, för kort, för långt eller klumpigt huvud. Flat panna (felande eller för litet stop).
Nosparti: Lång eller spetsig nos. Konvex eller kluven nos. Insjunken eller sluttande nosrygg. Ljus eller fläckig nos.
Läppar: Lösa, skära eller fläckiga läppar. Öppna mungipor.
Käkar: Smal underkäke
Kinder: Starkt framträdande kinder
Bett: Tångbett
Öron: För lågt ansatta, tunga, långa, slappa, bakåtvikta eller utstående och oregelbundet burna öron.
Ögon: Ljusa, öppna, djupt liggande, stora, utstående liksom runda ögon.
Hals: För lång, tunn med svaga muskler försedd hals, löst halsskinn eller hakpåse.
Kropp: Alltför lång, kort eller smal kropp
Bröst: Flat bröstkorg, tunnformig bröstkorg, dåligt utvecklat bröst.
Rygg: För lång, svag eller sänkt rygg. Karprygg.
Kors: Brant sluttande kors, för kort, för långt eller för plant kors.
Svans: För högt eller för lågt ansatt svans
Framben: För trångt ställda eller krokiga framben. Branta skuldror. Ingen eller dålig armbågsanslutning. För lång, för kort eller brant överarm, vek eller brant mellanhand, spretiga tår, förkrympta tår, ljusa klor.
Bakben: Dåligt muskelfyllda bakben marktrånga, kohasiga eller hjulbenta bakben. Leder med för knappa eller for djupa vinklar.
Hud: Veckad hud på huvudet
Päls: Mjuk, för kort eller för lång päls. Vågig päls. Avsaknad av underull.
Färg: Missfärgad päls, oklart avgränsade eller alltför stora tecken.

DISKVALIFICERANDE FEL:
Avsaknad av könsprägel.
Karaktär: Ängsliga, skygga, fega, skotträdda, överdrivet misstänksamma och nervösa hundar.
Ögon: Lösa eller inrullade ögonlock (entropion), öppna ögonlock (ektropion), gula ögon eller ögon av olika färg.
Bett: Överbett, underbett och bett som saknar flera premolarer eller molarer
Päls: Utpräglat lång och vågig päls
Färg: Hundar med vita fläckar eller hundar som saknar den för rottweilern typiska svarta pälsen med röda tecken.

TESTIKLAR:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Spoonride´s Fixi med sin sista valpkull.

K-kullen